Delta Asset Management

Een veilige haven voor uw vermogen

Delta Asset Management beheert het vermogen van particuliere- en  institutionele beleggers. Wij richten ons op een goed rendement op lange termijn. Door beleggingen te spreiden over verschillende categorieën, landen en markten blijven beleggingsrisico’s beperkt.

Zoekt u een veilige haven voor uw vermogen en wilt u weten wat Delta Asset Management voor u kan betekenen?

Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Delta Asset Management is gevestigd in Willemstad, Curaçao.

Vermogensbeheer

Beleggingsplan

Een op maat gemaakt plan voor uw vermogen

Vermogensbeheer begint met een op maat gemaakt beleggingsplan. In dit plan worden de doelstellingen en de risicobereidheid van de cliënt vastgesteld en op basis daarvan worden beleggingscategorieën gekozen.

Beleggingscategorieën

Het vermogen kan belegd worden in

  • Vastrentende waarden zoals obligaties
  • Aandelen
  • Alternatieve beleggingen zoals absoluut rendement fondsen
  • Grondstoffen zoals edele metalen
  • Onroerend goed via aandelen van onroerend goed maatschappijen
  • Liquiditeiten

In het beleggingsplan wordt tevens de verdeling over verschillende vreemde valuta’s beschreven.

Om risico’s verder te verkleinen kunnen, als dat gewenst is, optie-structuren gebruikt worden.

Voorbereid op veranderingen

Omdat de omstandigheden op de internationale geld- en kapitaalmarkten constant veranderen, is het belangrijk om op de hoogte te blijven. Daarom gebruiken we de modernste markt-, management- en rapportagesystemen. Als de omstandigheden daarom vragen passen we, uiteraard in overleg met onze cliënten, het beleggingsbeleid aan.

Vermogensbeheer is maatwerk. We laten u graag zien wat we voor u kunnen betekenen.

Vermogensbeheer

Beleggingsfilosofie

Onze visie op vermogensbeheer

Vermogensbeheer draait om het behouden en laten groeien van vermogen, om een optimaal rendement binnen afgesproken risico-kaders. Delta Asset Management richt zich daarbij nadrukkelijk op de langere termijn en kiest voor risicospreiding door diversificatie. Bij het samenstellen van een portefeuille en de keuze voor beleggingsfondsen, individuele aandelen en obligaties hanteren we een top-downbenadering.

 

 

Top-downbenadering

Bij een top-downbenadering wordt eerst gekeken naar het totaalbeeld; wat zijn de belangrijkste trends in de economie en de financiële markten. Vervolgens worden de verschillende sectoren geanalyseerd om alleen die sectoren te selecteren waarvan verwacht wordt dat ze beter dan de markt zullen presteren. Daarna worden de bedrijven binnen die sectoren geanalyseerd en wordt bepaald in welke individuele titels of gespecialiseerde beleggingsfondsen geïnvesteerd gaat worden.

Vermogensbeheer

Rapportage & Resultaten

Altijd op de hoogte

De internationale geld- en kapitaalmarkten zijn doorlopend in beweging en dat brengt risico’s maar ook kansen met zich mee. Om hier op in te spelen, gebruikt Delta Asset Management de modernste markt-, management- en rapportagesystemen. Hebben veranderingen gevolgen voor het beleggingsplan van een cliënt, dan passen we –in overleg- het plan aan.

 

 

 

Kwartaalrapportages en overleg

Vier keer per jaar krijgen cliënten een rapportage met daarin een toelichting op het gevoerde beleggingsbeleid, een gespecificeerd overzicht van hun beleggingen, een waardebepaling van de beleggingsportefeuille en onze voorstellen voor de volgende periode. Onderdeel van de rapportage is ook een overzicht van het behaalde beleggingsresultaten. Daarnaast is er regelmatig persoonlijk contact over de beleggingsportefeuille. We zijn vanzelfsprekend altijd bereikbaar voor vragen van onze cliënten.

Vermogensbeheer

Beperkte Volmacht en kostenstructuur

Om transacties te kunnen uitvoeren heeft Delta Asset Management een beperkte volmacht nodig, een beperkte bevoegdheid om namens de cliënt te kunnen handelen. Door de beperking is Delta Asset Management niet gemachtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze cliënt geld of andere waardepapieren naar derden over te boeken. Van iedere mutatie wordt door de bank een bevestiging aan onze cliënt gestuurd; zo blijft u altijd op de hoogte.

Eigen bankrekening

De bankrekening waarover de transacties worden gevoerd, staat op naam van de cliënt. De cliënt kiest een bank of houdt de rekening bij de huidige bank aan. Wilt u een nieuwe rekening openen dan kan Delta Asset Management helpen om een overwogen keuze voor een nieuwe bank te maken.

Kostenstructuur

Voor de geleverde dienstverlening berekent Delta Asset Management een beheervergoeding. De hoogte van de beheervergoeding is gerelateerd aan de omvang van het beheerde vermogen.

 

Over ons

Delta Asset Management is in 1993 door Dick Klein Klouwenberg op Curaçao opgericht. In 2003 heeft Jan Elings zich bij het team van Delta Asset Management gevoegd. In de afgelopen 24 jaar is ons vermogensbeheerbedrijf in Curaçao gestaag gegroeid. Wij zijn nu één van de grootste onafhankelijke Curaçaose vermogensbeheerders. Delta Asset Management richt zich op het beheren van het vermogen van particuliere- en institutionele relaties.

De oprichter van ons kantoor is recent vertrokken. Willem-Jan Paardekooper (1968) heeft zijn rol als nieuwe statutair directeur van Delta Asset Management per 20 december 2017 overgenomen. Willem-Jan is geen onbekende in de vermogensbeheerwereld op Curaçao. In de jaren negentig begon hij als vermogensbeheerder in Nederland. Na zijn sporen te hebben verdiend, is hij in 1999 vertrokken naar Curaçao. Hier richtte hij zijn eigen vermogensbeheerbedrijf op en beheert hij zijn eigen relaties. Wij zijn blij dat hij Delta Asset Management verder versterkt.

Jan Elings (1955) startte zijn loopbaan bij de ABN Bank. Na enkele jaren stapte hij over de NMB. De NMB ging later op in ING, waar Jan o.a. werkte als Hoofd Beleggingen in Heerlen en bij het Regionaal Beleggingsteam van de ING in Eindhoven. In 1995 vertrok Jan naar Curaçao. Hier was hij van 1995 tot 2003 verantwoordelijk voor de afdeling Private Banking van ING Bank Curaçao. Sinds 2003 werkt Jan met veel plezier bij Delta Asset Management op Curaçao.

Contact

Bon Bini! - Welkom!

Delta Asset Management

Pareraweg 45
P.O. Box 6183, Willemstad
Curaçao

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op

Telefoon: (599-9) 43 43 543
Fax: (599-9) 43 43 544
E-mail: delta@delta.cw

Heeft u een vraag dan kunt u het formulier hiernaast gebruiken.

 

Delta Asset Management

Pareraweg 45
P.O. Box 6183, Willemstad
Curaçao

Neem contact met ons op